Friday, 22 December 2017

Phra Prom Katha

Phra Prom Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Om kara pintu natang uppannang proma saha patinama atikappe,

Su ah kate panca patunang tisawa namo puttaya wantanang,

Sitti kijjang sitti kammang sitti kariya tathagato,

Sitti tejo chayo nijjang sitti lapho nirantarang,

Sappa kammang prasitti me sappa sitti phawantu me.

No comments:

Post a Comment