Sunday, 17 December 2017

Narai Kayatri Katha (Phra Narai Katha)

Narai Kayatri Katha (Phra Narai Katha)

Chant the katha below 3 times:

Om Narai Witamhae Saesasaayinae Timhi Dtanno Sutas Bparijotyaadta.

No comments:

Post a Comment