Monday, 25 December 2017

Phra Sankachai Katha

Phra Sankachai Katha

Chant the katha below 3 times: 

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Maha Kajjayano Ja Maha Thero,

Yakka Tewa Nara Poochito,

Soraho Pajja Ya Tinghi,

Maha Laphang Sukhang Phawantume.

No comments:

Post a Comment