Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "Look Gradon Katha"

Luang Phor Thong of Wat Dongaidee's "Look Gradon Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Uttang Atto To Ut Tang Ut ,

Put Pat Pit Pid Duay,

Na Mo Put Ta Ya Glab Duay,

Ya Ta Put Mo Na.

No comments:

Post a Comment