Wednesday, 20 December 2017

Phra Ngan Katha

Phra Ngan Katha

Chant the katha below 21 times:

Na Ba No Ho Ban Bai Ya,

Pit Bu Tam Mo Put Tang Na Mo Put Ta Ya,

Moma Mona Ma Ah Ut,

Put Tang Ka Ri Yo,

Tam Mum Ka Ri Yo,

Sung Kang Ka Ri Yo,

Om Phra Ngan,

Ma Nee Ma Mak. 

Warning:

Do not use blood, saliva, sperm, sweat, urine or raw meat as offerings to Phra Ngan.

No comments:

Post a Comment