Wednesday, 13 December 2017

Luang Phor Yuang of Wat Natang Nai's "Phra Pajek Pothi Katha"

Luang Phor Yuang of Wat Natang Nai's "Phra Pajek Pothi Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 9 times:

Put Ta Ma Ah U Na Mo Put Ta Ya,

 Wira Thayo Wira Konayang,

Wira Hingsa Wira Thasi,

Wira Thasa Wira Itiyo,

Puttasa Mani Mama,

Puttasa Sawahom.

No comments:

Post a Comment