Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Thongdum of Wat Tham Tapian Tong's "Lersi 9 Nah Katha"

Luang Phor Thongdum of Wat Tham Tapian Tong's "Lersi 9 Nah Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 9 or 108 times:

Ahang Wantami Mahamuni Mahabucha,

Jitta Jittang Phawantute.

No comments:

Post a Comment