Monday, 25 December 2017

Phra Sivali Katha

Phra Sivali Katha

Chant the katha below 3 times: 

Namo Tassa. 

Chant the katha below 3 or 7 times: 

Sivali Ja Mahathero,

Devata Nara Puchito,

Soraho Pajjaya Tinghi,

Sivali Ja Mahathero,

Yakkha Deva Puchito,

Soraho Pajjaya Tinghi,

Ahang Wantami Tang,

Satha Tassa Therassa,

Aetang Khunang,

Sotthi Lapang Pawantume.

No comments:

Post a Comment