Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Tee of Wat Hu Chang's "Biage Katha"

Luang Phor Tee of Wat Hu Chang's "Biage Katha"

Chant the katha below 3 or 7 times:

Putta Na Gantang,

Arahang Sugato Phakawa,

Puttang Klaew Klad,

Thammang Klaew Klad,

Sangkang Klaew Klad,

Phra Puttajao Yang Bat Sawaha.

No comments:

Post a Comment