Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Thep of Lok Udon's Katha

Luang Phor Thep of Lok Udon's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Lokuttalo Mahathero Ahang Wantami Tang,

Satha Metta Lapha Na So Mi Ya,

Ahang Putto Na Mo Put Ta Ya.

No comments:

Post a Comment