Friday, 29 December 2017

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Phaya Dao Leun Sarapat Nerk Katha"

Poo Seua Mahesuan of Suphanburi's "Phaya Dao Leun Sarapat Nerk Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Na Ma Pa Tha,

Na Sang Sit Mo,

Sang Sit Mo Na,

Sit Mo Na Sang,

Mo Na Sang Sit,

Na Ma Ah U,

Me Mak Ah U Ah.

No comments:

Post a Comment