Monday, 25 December 2017

Phra Setthi Nawagot Katha

Phra Setthi Nawagot Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

Makayo Mawayo Maihang Majakoji Upattawo,

Tanya Tharani Pawassantu Thananchai,

Yassa Yathakare Suwannani Hirannya,

Ja Sappapoka Ja Rattana Pawassantu Me,

Ewang Kare Sumana Chatisassa

Ja Anatabinthika Menathi Gassa,

Chotika Sumangkalassa,

Ja Manthatu Wessanta Rassa,

Pawassanti Yathakare Etena Sajja Wacchena,

Sappasitthi Phawantume.

No comments:

Post a Comment