Friday, 8 December 2017

Luang Phor Tah of Wat Paniangdaek's Katha

Luang Phor Tah of Wat Paniangdaek's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 1 time:

So So Gawirak Tajitto Yo So Pamano Sosak,

Tewage Sogang Patte Thammo Sopara Wanang,

Na Mihang Ma Ah U Ma Ah Ma U.

No comments:

Post a Comment