Tuesday, 19 December 2017

Phaya Nak Offering Katha (Holy Naga Katha)

Phaya Nak Offering Katha (Holy Naga Katha)

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 times:

Aehi Sangkang Bpiyo Naaka Subannaanang Mayang.

No comments:

Post a Comment