Saturday, 16 December 2017

Maha Seneh Katha

Maha Seneh Katha

Chant the katha below 3 or 9 times:

Janto Apagandtaro Bpidti Bpiyo Taewa Manussaanang,

Idthiyo Bpuriso Ma A U U Ma A Iswaasu Igawidti.

No comments:

Post a Comment