Saturday, 9 December 2017

Luang Phor Tang of Wat Palelai's "Loop Om Katha"

Luang Phor Tang of Wat Palelai's "Loop Om Katha"

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

Chant the katha below 3 or 7 times:

Mettancha Sappa Loka Saming,

Manak Samphawaye,

Putto Laluay,

Thammo Hai,

Sangko Soon,

Na Jang Ngang,

Mo Jang Ngang,

Put Laluay,

Ta Laluay,

Ya Soon Hai Klai Jit.

No comments:

Post a Comment