Sunday, 10 December 2017

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's Katha

Luang Phor Thop of Wat Chon Daen's Katha

Chant the katha below 3 times:

Namo Tassa.

 Chant the katha below 1 time:

Puttang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso,

Thammang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso,

Sangkang Aratananang Luang Por Thop Upagarang Itipiso.

Please note:

Chant the entire katha 3 or 9 times.

No comments:

Post a Comment